Sıkıştırma Ringi

Gevşemeyen Somunlar

Sıkıştırma ringleri sürtünme yerine gerilmeyi kullanır ve kitleme hareketi yapar. Sıkıştırma ringleri arasındaki eğim civatanın diş eğiminden büyüktür ve bunlara ek olarak ters taraflara bakan açısal dişleri vardır. Sıkıştırma ringleri yüzeye kitlenir, müsaade edilen haraket sadece ringlerin karşı yüzeyleri kadardır. Cıvata üzerinde gerilim yaratarak kendini kitler ve hiç hareket etmez. Buda vibrasyondan dolayı olacak gevşemeleri kesinlikle engeller.

SIKIŞTIRMA RİNGLERİNİN ÖMRÜ

Sıkıştırma yapılırken civata/somun ve sıkıştırma ringleri arasında her zaman kayma meydana gelir. Gevşeme sırasında diğerlerinde olduğu gibi sıkıştırma ringlerinde sürtünme yükselmez. Eğer gevşetme sırasında yağlama yapılırsa sıkıştırma ringleri 3-5 defa kullanılabilir.

AVANTAJLARI

 • Vibrasyon ve dinamik yüklerin sebep olduğu gevşemeler karşı kesin dayanıklıdır.
 • Standart somun / cıvata karakteristiğine sahiptir.
 • Tekrar kullanılabilir.
 • Minimum düzeyde yüzey çizilmesi ve ezilmesine neden olur
 • Yağlanma ile kitleme özelliğinde azalma olmaz

KULLANMA YERLERİ 

 • Yapım aletlerinde
 • Maden sektöründe
 • Demirçelik sektöründe
 • Otomotiv sanayinde
 • Raylı sistemlerde
 • Sanayi üretim sistemlerinin tamamında